Начало
  Местоположение
  За Проекта
  Собственост
  Контакти

 

 

Промяна предназначението на земята

    

С Решение на Комисията за земеделските земи № КЗЗ-4 от 09.07.2008 г. е променено предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. Заплатена е държавната такса и решението е влязло в сила.