Начало
Местоположение
За Проекта
Собственост
Контакти
 

УПИ за продажба

    

На част от проекта LOZEN RESIDENTIAL PARK с площ от 15 000 кв.м е изградено и функционира едно от най-престижните учебни заведения в София - Англо-американската академия. Основната част от проекта LOZEN RESIDENTIAL PARK наскоро беше ангажирана от сериозен чуждестранен инвеститор, който вече е започнал проектиране.

IV. OФЕРТА ЗА ПРОДАЖБА

Представяме за продажба 4 съседни УПИ представляващи самостоятелна част от LOZEN RESIDENTIAL PARK с обща площ 34 413 кв.м и УПИ отреден за улица с обща площ 2417 кв.м, намиращи се до Англо-американската академия и заема най-хубавата част, граничеща с Лозен планина. Достъпът до тази част е осигурен от изградената вече пътна инфраструктура, обслужваща Англо-американската академия.

Визите за проектиране (приложени към офертата) имат следните устройствени параметри:

  1. УПИ с площ от 12 368 кв. м и УПИ с площ от 2 277 кв.м, отреден за нискоетажно жилищно строителство (Жм2), с Кинт 0,8, плътност 25% и Кк - 8.5 метра.

  1. УПИ с площ от 13 663 кв.м отреден за нискоетажно жилищно строителство (Жв), с Кинт 0.6, плътност 20% и Кк - 7 метра.

  1. УПИ с площ от 6 105 кв.м отреден за обществено обслужване (Оо), с Кинт 1.5, плътност 50% и Кк- 12 метра.

Предлаганите за продажба терени са със сменено предназначение на земята.