Начало
Местоположение
За Проекта
Собственост
Контакти
Собственост

Имотите са собственост на българско инвестиционно дружество, създадено със специалната цел да участва в този проект. Дружеството няма други дейности, освен свързаните с проекта.

Собствениците предлагат продажба, както на целия масив с площ 36 830 кв.м, така и на отделни УПИ.


Цена: 100 Евро/кв.м